Głównym celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 280 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 30.11.2023.

Obszar: obszar rewitalizacyjny w obrębie miasta Łodzi.

Wartość projektu: 5 229 206,72 zł

Kwota dofinansowania: 4 706 286,04 zł

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.