Głównym celem projektu jest poprawa szans na zatrudnienie 280 osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkałych na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi, zgodnie z Gminnym Programem Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+ lub przeniesionych w związku z wdrażaniem procesu rewitalizacji i znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 – 30.11.2023.

Obszar: obszar rewitalizacyjny w obrębie miasta Łodzi.

Wartość projektu: 5 229 206,72 zł

Kwota dofinansowania: 4 706 286,04 zł

 

Cele projektu:

  • nabyciu/uzupełnieniu/rozszerzeniu kwalifikacji zawodowych (min. 84 os., tj. 30%UP) oraz kompetencji zawodowych(min. 140 os., tj. 50%UP) – do 11.2023;
  • nabycie/uzupełnienie/rozszerzenia doświadczenia zawodowego przez 80 os., tj. 28,5%UP – do 11.2023;
  • pozyskaniu stałego zatrudnienia przez min. 119 os. – do 12.2023.

Rezultatem działań będzie pozyskanie stałego zatrudnienia przez min. 119 osób, co przełoży się na poprawę sytuacji grupy docelowej na lokalnym rynku pracy, podniesienie kwalifikacji i kompetencji zawodowych, wyjście z bezrobocia oraz rozwój obszaru rewitalizacji miasta Łodzi.

 

UWAGA: informacje zamieszczone na niniejszej stronie mogą ulec zmianie, jeżeli dokonane zostaną zmiany w dokumentacji stanowiącej podstawę realizacji projektu. O każdej zmianie realizator projektu będzie informował za pomocą niniejszej strony.